2018 Yenko Camaro Artic Blue Metallic with Silver Stripes

2018 Yenko Camaro Artic Blue Metallic with Silver Stripes