2018 Yenko Camaro Artic Blue Metallic with White Stripes

2018 Yenko Camaro Artic Blue Metallic with White Stripes