2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with Black Stripes

2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with Black Stripes