2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with Silver Stripes

2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with Silver Stripes