2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with White Stripes

2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with White Stripes