2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with Yellow Stripes

2018 Yenko Camaro Silver Ice Metallic with Yellow Stripes