2018 Yenko Camaro Summit White with Silver Stripes

2018 Yenko Camaro Summit White with Silver Stripes