2018 Yenko Camaro Summit White with White Stripes

2018 Yenko Camaro Summit White with White Stripes