2021 800hp Yenko Silverado Off-Road Summit White Gray Stripe with Summit White Rims